Behaalde doelen 2019

‘Van ontwikkelingshulp maar hulp bij ontwikkeling’

Stichting Creative Nepal, 2019

Ook 2019 was voor Stichting Creative Nepal een groot succes. We hebben meerdere projecten kunnen starten en afronden en vele vrouwen een sanitair pakket kunnen aanbieden. Het was een divers jaar waarin allerlei zaken naar voren kwamen. Het werken met de anders getalenteerde van Khagendra is verder uitgebreid en de productlijn is gegroeid. Naast de mooie projecten van dit jaar, hebben we ook persoonlijk meegemaakt wat een ramp, de overstroming in de Terai, het zuid-oosten van Nepal, met de mensen doet. Dit was geen makkelijke opgave. 

We willen al onze sponsoren en donateurs hartelijk bedanken voor alle steun. 

Namaste, Team Stichting Creative Nepal

Jaarverslag 2019

Informatie over Stichting Creative Nepal

De stichting heeft als doel de bevolking van Nepal, met in het bijzonder anders getalenteerden en vrouwen, vooruit te helpen door hulp bij ontwikkeling en zo zelfstandigheid te stimuleren. Het bestuur begon in januari met, Joost van Riel (voorzitter), Krien Soeting (Penningmeester) en Annemijn Mors (secretaris). Douwe Soeting, initiatiefnemer van de stichting, is onze contactpersoon in Nepal, in de maanden dat hij in Nederland is, doet hij aan fondsenwerving. Aangezien Krien de functie voor penningmeester tijdelijk op zich zou nemen, zijn we gaan zoeken naar een passende persoon voor deze functie. Iris Veenhuizen heeft als fysiotherapeut vrijwilligerswerk gedaan bij Khagendra New Life Home, voor een periode van drie maanden. De stap om de functie als penningmeester te vervullen was dan ook niet groot. We zijn blij met nog een vrouwelijk bestuurslid binnen onze stichting.

Fondsenwerving 2019

Sponsoring vanuit samenwerking verbanden met:

  • Stichting ProActief Nepal (Arnhem, Nederland)
  • Stichting Veldwerk (Nederland, Nepal)
  • Donaties vanuit familie en vrienden
  • Donaties door werving vanuit promoten door Douwe
  • Reclame vanuit bol.com (affiliate)

Stichting Creative Nepal werkt samen met

Khagendra New Life Home (Kathmandu, Nepal)
Local Women’s Handicrafts (Kathmandu, Nepal)
Stichting ProActief Nepal (Arnhem, Nederland)
Stichting Veldwerk (Nederland, Nepal)

Behaalde doelen 2019

Menstruatie en hygiëne, Goganphur Saptari, Terai

Een belangrijk onderdeel van onze stichting is het geven van informatie over menstruatie en hygiëne. Met projecten als deze creëren we niet alleen bewustzijn bij vrouwen maar helpen we ook mee aan het wegnemen van een taboo op menstruatie. Chhaupadi veroorzaakt nog jaarlijks overlijden en ernstige aandoeningen bij vrouwen. Dit oude gebruik, wat vanuit het geloof een sterke invloed heeft op het welzijn van de vrouwen proberen we uit te bannen. Het zit diep geworteld bij de mensen waardoor het niet van de een op andere dag verdwijnt. Wel zien we bij de jongere generatie al een groot verschil. We hopen dan ook meer van deze projecten uit te kunnen voeren om een groter bereik te creëren. In 2020 hebben we een doel gesteld van 5.000 pakketten. Met jouw steun kunnen we dat zeker bereiken.

Sponsoring bewoners, Khagendra

In geheel 2019 hebben we voor vijf bewoners hun verblijfs kosten voor Khagendra en voor een bewoner zijn studie kosten kunnen betalen. Hierdoor is het niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor hun familie een stuk makkelijker te behappen. De kosten voor verblijf is niet hoog, met ±€50,- per maand hebben ze onderdak, driemaal daags eten en medishe zorg. Toch is het voor een aantal niet haalbaar om deze kosten zelf te dragen. Bij Tej, waarvoor we de studiekosten financieren, ligt het anders. Hij werkt om zijn verblijf te kunnen betalen maar heeft niet genoeg inkomen om ook zijn studie tot leraaar te financieren.

We danken onze sponsors en met name Stichting ProActief Nepal die dit mogelijk heeft gemaakt.

Sanitair, Khagendra (fase 2)

Waar we in 2018 een mooie start hebben kunnen maken met het vernieuwen en verbeteren van de sanitaire voorzieningen, hebben we in 2019 fase 2 kunnen afronden. De belangrijkste 5 sanitaire ruimtes voor bewoners zijn nu gedaan. We doen dit project in fases, omdat we zeker willen weten dat het werkt en dat het geheel naar wens is voor de bewoners. Op deze manier kunnen we bij iedere ruimte kiezen voor de beste oplossing. Voor 2020 rest ons nog 2 ruimtes. 

Daarvoor is een deel van de sponsoring al binnen, een resterend bedrag van ±€1750,- is nog nodig. Steun ons via: Steun Creative Nepal.

Buiteschoolse activiteit Chandani

Chandani is een jonge dame uit de Terai, van nu ongeveer 12. Ze woont en zit op school in Kathmandu, waar ze goed onderwijs krijgt en aardig kan meekomen met de rest van de klas. Om ervoor te zorgen dat ze na school niet aan het werk gaat in een winkel of andere klussen krijgt die niet horen bij een meisje van 12 jaar oud hebben we besloten haar een buitenschoolse activiteit aan te bieden. Namelijk, klimmen in de nabijgelegen klimhal. Klimmen vindt ze leuk, daarmee kan ze haar eigen ding doen en heeft haar eigen vriendengroep. We waren dan ook bijzonder trots dat ze na een kleine drie maanden bij haar eerste wedstrijd al zevende werd van de vijftig meisjes. Er staat maar één ding tegenover: goed haar best doen op school. Dat doet ze graag.

Armbandjes en dromenvangers, Khagendra

Voor veel bewoners van Khagendra bestaat de dag uit niets doen en wachten tot deze weer voorbij is. Spelletjes spelen zoals carrom of schaken maar niet veel meer. Dat kan anders dachten wij. Met het project, ‘Handgemaakte producten van Khagendra’ hebben we een dagbesteding gecreërd waar bewoners iets kunnen maken en daarmee geld kunnen verdienen. Daarnaast is de winst voor verbetering van de leefomstandigheden en helpen we bewoners die een steuntje extra nodig hebben. De producten kunnen worden aangeschaft op verschillende plekken in Nepal en op onze webshop: Shop Creative Nepal.

Sanitaire pakketten, Saptari Terai

Het grootste verschil kunnen we maken op gemeente scholen. Hier gaan over het algeeen de kinderen van armere gezinnen naar toe. Zij hebben veelal niet de middelen om voor juiste hygiëne te zorgen en al helemaal niet voor goed maandverband. Wat we ook merken is dat de jongere vrouwen graag een verschil willen maken, voor hun eigen generatie maar ook voor de volgende. Goede voorlichting over menstruatie en de daarbij behorende hygiëne is de eerste stap. Door als man aanwezig te zijn bij deze voorlichtingsdagen, kaarten we het taboo aan vanuit beide oogpunten. Het is voor mannen net zo belangrijk om te weten wat de periode inhoud als voor de vrouw.

Training centrum vrouwen, Saptari Terai

Sinds een aantal jaar heeft Local Women’s Handicrafts een mooie werkplaats in een van de buitenwijken van Kathmandu, Goldhunga. Daar werken nu zo’n 35 vrouwen die mooie producten maken en een veilige en stabiele plek hebben in hun gemeente. Creative Nepal ondersteunt Local Women’s Handicrafts met de bouw van een nieuw centrum in Saptari, Terai, een regio in het zuid-oosten van Nepal waar de scheiding tussen man en vrouw nog weer groter is dan in regio’s als Kathmandu. De bouw gaat goed en op dit moment werken er al zo’n 20 vrouwen. Het doel is om daar 60 vrouwen fultime in dienst te hebben.

Opruiming en de bouw van en afval huisje bij Khagendra

Normaal gesproken wordt er iedere week bij Khagendra afval opgehaald. Dat is een regel waar helaas nog al eens uitzonderingen op zijn. Met regelmaat loopt het afval zo hoog op dat er een behoorlijke berg in de tuin blijft liggen. Met als gevolg dat honden, katten en vogels de zakken open trekken. Om dit te voorkomen hebben we van materiaal wat we nog hadden liggen een mooi afval huisje laten maken. Zo ligt het achter slot en grendel en kunnen de dieren van de omgeving er niet meer bij. Met als tweede pluspunt dat we al het plaatwerk, staal en andere materialen, weer een mooie nieuwe bestemming hebben gegeven.

Zonne-boilers bij Khagendra

Zeker in de wintermaanden kan het ook in Nepal behoorlijk koud zijn. Overdag is het buiten in de zon goed te doen,  maar in de gebouwen is het dan nog behoorlijk koud. Warm water is dan wel een vereiste, om te kunnen wassen, douchen en schoonmaken. De warm watervoorzieningen in Nepal zijn meestal doormiddel van zonne-boilers. Waar Khagendra oorspronkelijk was gebouwd voor 35 bewoners en zo ook de warm watervoorziening, was dat al geruime tijd niet meer toereikend voor de 77 bewoners van nu. We zijn blij dat we dit jaar een uitbreiding hebben kunnen plaatsen van twee professionele installaties. Zodat er in alle douchruimtes, wasruimtes, en de keuken weer voldoende warm water is.

Chija Maya en andere bewoners van Khagendra

Bij veel van de bewoners van Khagendra komt het voor dat ze doorligwonden krijgen. Als paraplegic voel je niet dat je te lang in een bepaalde houding hebt gezeten of gelegen, met als resultaat dat de drukpunten problemen geven tot open wonden aantoe. In sommige gevallen zelfs zo erg dat mensen komen te overlijden door infecties. Een goed luchtkussen in de rolstoel en een lucht matras op het bed is dan een oplossing om dit te voorkomen. Het luchtmatras beweegt geleidelijk de hele nacht door zodat er nooit te lang druk op één plek ontstaat.

Voor Chiya Maya, Nisha Chhetri en Shantaman Rana hebben we een luchtkussen en luchtmatras gegeven. Hiermee hebben ze de zekerheid dat ze beter kunnen slapen en overdag gemakkelijker kunnen zitten en geen doorligwonden kunnen krijgen. Een behoorlijke zorg minder.

Noodhulp overstromingen Terai, Nepal

In het zuid-oosten waar Nepal aan India grenst, leven mensen veelal onder de armoedegrens. De belangrijkste bron van inkomsten is landbouw maar in een regio wat vaak geteisterd wordt door overstromingen is dat geen gemakkelijke opgave. Ook dit jaar was het weer raak. In de moesson maanden, die ieder jaar voor veel wateroverlast zorgen in heel Nepal was het in de Terai een noodsituatie. Noodhulp vanuit de overheid is minimaal in deze gebieden dus steun van buitenaf is erg belangrijk. Samen met Local Women’s Handicrafts hebben we rond de 700 mensen kunnen helpen. Door  noodpakketten uit te delen. 

Noodhulp is eigenlijk ieder jaar wel nodig. Steun ons, zodat we in nood, snel en adequaat kunnen handelen: Steun Creative Nepal.

Sponsoring familie Bogati

De familie Bogati komt uit een afgelegen gebied waar mogelijkheden tot werk niet voorhanden ligt. De armoede bracht de familie in moeilijk vaarwater waardoor ze binnen de gemeenschap steeds verder achterop raakte. Na een contact met Local Women’s Handicrafts hebben we besloten deze familie, de moeder, genaamd Lalkala en de drie kinderen steun te bieden. Nu heeft Lalkala sponsoring voor een training in weven en kunnen de drie kinderen naar school.

We danken onze sponsors en met name Stichting ProActief Nepal die dit mogelijk heeft gemaakt.

Renovatie kamers bij Khagendra

Bij Khagendra wonen een aantal verstandelijk gehandicapte mensen. De zorg voor deze groep is moeilijk te realiseren aangezien het personeel niet is opgeleid om voor mensen met een mentale beperking te zorgen. Ook de woonruimte, slaapkamer en andere voorzieningen zijn er niet op berekend. Gelukkig hebben we dit jaar het slaapgedeelte eens grondig kunnen renoveren. Zo hebben ze in ieder geval een mooie kamer die fris en meer toegankelijk is geworden.

We danken de mensen van de maart 2019 sponsorreis van Stichting ProActief Nepal die dit mogelijk hebben gemaakt.

Vier wiel scooter voor Dinesh en Puspa van Khagendra

Een aantal van de bewoners bij Khagendra hebben werk buiten de deur of gaan naar school of college. De nabijgelegen basisschool is speciaal ingericht voor mensen met een beperking of die in een rolstoel zitten. Voor degene die na de basisschool nog verder wil studeren is het moeilijker. Colleges in de buurt zijn moeilijk tot niet toegankelijk. Met die rede hebben Dinesh Khattri (paraplegic) en Puspa Bhatta (paraplegic) een vier wiel scooter. Nu kunnen ze naar een roelstoelvriendelijk college en zo hun studie vervolgen.

In 2020 staat er een vier wiel scooter voor Jenisha op de planning. Mocht je haar willen steunen neem dan hier even een kijkje.

Elektrische rolstoelen voor Sunil en Babulal bij Khagendra

Een aantal van de bewoners van Khagendra hebben moeite om zich voort te bewegen in een gewone rolstoel. Daardoor wordt hun wereld ook behoorlijk klein. Ze kunnen dan niet of nauwelijks van het terrein af. Een elektrische rolstoel is dan een mooie oplossing. Dit jaar hebben we dit  voor Sunil Dangol en Babulal Bk kunnen realiseren. Het is mooi om te zien dat ze gelijk meer vrijheid hebben. Ook kunnen ze zo makkelijker naar hun werk, zoals Babulal die werkt bij BIA (Boddhisattvas in Action).  

Voor het komende jaar zijn we nog opzoek naar sponsors voor minstens één andere bewoner. Dorjet Sherpa. Je kunt ons steunen via deze pagina: Steun Creative Nepal

Verbeteringen van “The Box” bij Khagendra

“The Box” zoals de ruimte bij Khagendra, waar zo’n 11 verstandelijk gehandicapten overdag verblijven, was een doorn in het oog voor iedere bezoeker en uiteraard een onprettige plek om te verblijven voor de bewoners. Hier moest echt iets aan gebeuren. Met dank aan de sponsorgroep van Proactief Nepal hebben we dit jaar op de valreep een groot verschil kunnen maken. Namelijk, een nieuw plafond, gewit en geverft en betere verlichting waren stap één. Kussens, en gordijnen te samen met wat decoratie maken het geheel af.

De volgende stap is het verbeteren van de wasplek en het daarbij behorende douche gedeelte.

Steun Stichting Creative Nepal

Ons werk in Nepal gaat gestaag verder. Voor het komende jaar staan er dan ook een aantal mooie projecten op de planning. Vernieuwingen bij Khagendra, sponsoring van bewoners en steun bieden aan vrouwen die in lastige situaties zijn beland. Een belangrijk doel is om 5.000 vrouwen te voorzien van een sanitair pakket tijdens de informatiedagen. Met programma’s als deze bereiken we veel. Zo creëren we meer bewustzijn, helpen we het taboo op menstruatie te doorbreken en breken we met het oude gebruik chhaupadi, waarbij vrouwen tijdens hun menstruatie afgezonderd van de familie moeten leven. Om dit te bereiken hebben we jullie steun hard nodig.

Je kunt ons steunen via deze pagina: Steun Creative Nepal

Namaste, Team Stichting Creative Nepal

Gebruik de onderstaande links en steun gratis

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Pin It on Pinterest

Share This