Stichting Creative Nepal 

‘van ontwikkelingshulp naar hulp bij ontwikkeling’

[email protected]

t: +31 61 425 6439 (nl)
t:+977 9808 765 231 (np)

‘Door klein te blijven kan Creative Nepal grote dingen doen‘

Welzijn, Educatie en Zorg zijn belangrijke factoren in een mensenleven. In Nepal zijn deze drie factoren niet vanzelfsprekend en brengen daarmee de basisbehoeften voor velen in gevaar. Door met lokale initiatieven samen te werken, die erop gericht zijn deze factoren te verbeteren, kan er worden begonnen aan het ontwikkelen van een duurzame toekomst.

Wij denken dat samenwerken met lokale initiatieven goed werkt. Op die manier blijft het initiatief bij de Nepalesen zelf en houden zij de verantwoordelijk in eigen handen. Achterover leunen en wachten tot er geld in de handen wordt gedrukt is voor ons geen oplossing.  Ons basis model is dan ook hulp bieden bij persoonlijke ontwikkeling.

Ons Team

Douwe Soeting

Douwe Soeting

Initiatiefnemer

Joost van Riel

Joost van Riel

Voorzitter

Annemijn Mors

Annemijn Mors

Secretaris

Iris Veenhuizen

Iris Veenhuizen

Penningmeester

Informatie Stichting Creative Nepal

Naam: Stichting Creative Nepal Adres: Welgelegenstraat 15, 2548 SE ‘s Gravenhage, Nederland E-mail adres: [email protected] Tel: ‭+31 (0) 614256439‬ (Nederland) Tel: +977 9808 765 231 (Nepal) Rek.nr: NL 48 BUNQ 2206 0230 59 Bic/Swift code: BUNQNL2A Registratienummers: KVK 70825726 – RSIN 813228852 Rechtspersonen: Joost van Riel – Voorzitter Bestuurssamenstelling: Douwe Soeting – Initiatiefnemer Joost van Riel – Voorzitter Annemijn Mors – Secretaris Iris Veenhuizen – Penningmeester

Doelstelling:
Het bevorderen van ontwikkelings samenwerking in Nepal;
het bevorderen van welzijn, educatie en zorg in Nepal;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid:
Onze stichting is een kleinschalige organisatie, waarbij iedereen op vrijwillige basis werkt. Er worden geen salarissen uitbetaald aan bestuursleden en/of vrijwilligers. Alleen worden onkosten gedeclareerd zoals het behouden van de website en het gebruik van kantoorartikelen en dergelijke. Ook werkbezoeken aan Nepal zijn voor eigen rekening van de bestuursleden.

Stichting Creative Nepal werkt samen met:
Khagendra New Life Home (Kathmandu, Nepal)
Local Women’s Handicrafts (Kathmandu, Nepal)
Stichting ProActief Nepal (Arnhem, Nederland)

Financiën

Jaarlijks stelt Stichting Creative Nepal (SCN) een jaarverslag en exploitatieoverzicht op. In deze documenten legt SCN verantwoording af over het gevoerde beleid en de projecten.
Gerichte donaties worden gebruikt voor het bekostigen van onze activiteiten in Nepal. De uitgaven in Nepal bestaan uit de communicatie en transport voor het monitoren van de projecten alsmede de bijdragen aan de lokale projecten.

De gelden die worden gegenereerd door de provisie van verschillende winkels en bedrijven worden gebruikt voor zowel Nepal als onze activiteiten in Nederland.

In Nederland gaat het om uitgaven die samenhangen met:

  • Het onderhouden van de website van SCN
  • Promotie-acties
  • Fondsenwerving

Alleen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Beleidsplan – Statuten – Privacyverklaring

SCN kent als stichting een beleidsplan en statuten waarin onder meer de doelstellingen van de stichting zijn opgenomen. Je kunt hier lezen hoe het bestuur is ingericht en op welke manier leden van de bestuursorganen gekozen en benoemd worden. Ook kun je hier inzien hoe wij omgaan met jou gegevens waneer je een donatie doet ten behoeve van een van onze projecten.

Onze Partners & Sponsors

Gebruik de onderstaande links en steun gratis

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Pin It on Pinterest

Share This